Přehled spojů IDOL v zastávce Kryštofovo Údolí,,obecní úřad dne 05.04.2020Předchozí den Následující den
4 spojů ve vybraný den
Linka Spoj Příjezd Příjezd z Odjezd Odjezd do Stan.
(JŘ)
Autobusová MHD linka 545016 31  8:48 Liberec,,Fügnerova (odj.  8:20)  8:48 Kryštofovo Údolí,Novina, (příj.  8:51)
Autobusová MHD linka 545016 34  9:12 Kryštofovo Údolí,Novina, (odj.  9:09)  9:12 Liberec,,Fügnerova (příj.  9:43)
Autobusová MHD linka 545016 79 17:20 Liberec,,Fügnerova (odj. 16:52) 17:20 Kryštofovo Údolí,Novina, (příj. 17:23)
Autobusová MHD linka 545016 84 17:44 Kryštofovo Údolí,Novina, (odj. 17:41) 17:44 Liberec,,Fügnerova (příj. 18:15)

Legenda:
Typ linky
Autobusová MHD linka  Autobusová MHD linka