Přehled spojů IDOL v zastávce Kryštofovo Údolí,, dne 22.06.2024Předchozí den Následující den
4 spojů ve vybraný den
Linka Spoj Příjezd Příjezd z Odjezd Odjezd do Stan.
(JŘ)
Autobusová MHD linka 545016 57  8:49 Liberec,,Fügnerova (odj.  8:22)  8:49 Kryštofovo Údolí,Novina, (příj.  8:53)
Autobusová MHD linka 545016 64  9:14 Kryštofovo Údolí,Novina, (odj.  9:09)  9:14 Liberec,,Fügnerova (příj.  9:43)
Autobusová MHD linka 545016 143 17:19 Liberec,,Fügnerova (odj. 16:52) 17:19 Kryštofovo Údolí,Novina, (příj. 17:23)
Autobusová MHD linka 545016 154 17:46 Kryštofovo Údolí,Novina, (odj. 17:41) 17:46 Liberec,,Fügnerova (příj. 18:15)

Legenda:
Typ linky
Autobusová MHD linka  Autobusová MHD linka