Přehled spojů IDOL v zastávce Horní Branná,,kovárna dne 25.06.2024Předchozí den Následující den
27 spojů ve vybraný den
Linka Spoj Příjezd Příjezd z Odjezd Odjezd do Stan.
(JŘ)
Vnitrostátní autobusová linka 670963 1  5:14 Jilemnice,,aut.nádr. (odj.  5:05)  5:14 Vrchlabí,,Škoda Auto (příj.  5:28) 2
Vnitrostátní autobusová linka 691459 3  5:30 Vrchlabí,,aut.st. (odj.  5:20)  5:30 Jilemnice,,aut.nádr. (příj.  5:43)
Vnitrostátní autobusová linka 691459 4  6:15 Jilemnice,,aut.nádr. (odj.  6:05)  6:15 Vrchlabí,,aut.st. (příj.  6:28)
Vnitrostátní autobusová linka 670963 4  6:17 Vrchlabí,,aut.st. (odj.  6:05)  6:17 Jilemnice,,aut.nádr. (příj.  6:25) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670963 6  6:47 Vrchlabí,,Škoda Auto (odj.  6:25)  6:47 Jilemnice,,aut.nádr. (příj.  6:58) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670963 7  7:10 Jilemnice,,aut.nádr. (odj.  7:00)  7:10 Vrchlabí,,aut.st. (příj.  7:23) 2
Vnitrostátní autobusová linka 671963 8  7:20 Vrchlabí,,aut.st. (odj.  7:10)  7:20 Jilemnice,,nemocnice (příj.  7:37) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670963 10  8:46 Vrchlabí,,aut.st. (odj.  8:35)  8:46 Jilemnice,,nemocnice (příj.  8:59) 1
Vnitrostátní autobusová linka 671963 11  9:30 Jilemnice,,ZŠ (odj.  9:12)  9:30 Vrchlabí,,aut.st. (příj.  9:43) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670963 12  9:46 Vrchlabí,,aut.st. (odj.  9:35)  9:46 Jilemnice,,nemocnice (příj.  9:59) 1
Vnitrostátní autobusová linka 671963 14 10:45 Vrchlabí,,aut.st. (odj. 10:35) 10:45 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 10:55) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670963 13 10:54 Jilemnice,,nemocnice (odj. 10:40) 10:54 Vrchlabí,,aut.st. (příj. 11:05) 2
Vnitrostátní autobusová linka 671963 15 11:54 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 11:45) 11:54 Vrchlabí,,aut.st. (příj. 12:05) 2
Vnitrostátní autobusová linka 671963 16 12:25 Vrchlabí,,aut.st. (odj. 12:15) 12:25 Jilemnice,,ZŠ (příj. 12:37) 1
Vnitrostátní autobusová linka 671963 17 12:57 Jilemnice,,ZŠ (odj. 12:40) 12:57 Vrchlabí,,aut.st. (příj. 13:10) 2
Vnitrostátní autobusová linka 671963 18 13:30 Vrchlabí,,aut.st. (odj. 13:20) 13:30 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 13:43) 1
Vnitrostátní autobusová linka 671963 19 13:55 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 13:45) 13:55 Vrchlabí,,Škoda Auto (příj. 14:10) 2
Vnitrostátní autobusová linka 671963 20 14:31 Vrchlabí,,Škoda Auto (odj. 14:15) 14:31 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 14:43) 1
Vnitrostátní autobusová linka 671963 21 14:55 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 14:45) 14:55 Vrchlabí,,aut.st. (příj. 15:08) 2
Vnitrostátní autobusová linka 671963 22 15:30 Vrchlabí,,aut.st. (odj. 15:20) 15:30 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 15:43) 1
Vnitrostátní autobusová linka 671963 23 15:56 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 15:47) 15:56 Vrchlabí,,aut.st. (příj. 16:08) 2
Vnitrostátní autobusová linka 671963 24 16:30 Vrchlabí,,aut.st. (odj. 16:20) 16:30 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 16:43) 1
Vnitrostátní autobusová linka 671963 25 16:56 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 16:47) 16:56 Vrchlabí,,aut.st. (příj. 17:08) 2
Vnitrostátní autobusová linka 671963 26 17:30 Vrchlabí,,aut.st. (odj. 17:20) 17:30 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 17:43) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670963 27 17:46 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 17:37) 17:46 Vrchlabí,,aut.st. (příj. 17:57) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670963 28 18:46 Vrchlabí,,aut.st. (odj. 18:35) 18:46 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 19:10) 1
Vnitrostátní autobusová linka 671963 29 18:56 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 18:47) 18:56 Vrchlabí,,aut.st. (příj. 19:08) 2

Legenda:
Typ linky
Vnitrostátní autobusová linka  Vnitrostátní autobusová linka