Přehled spojů IDOL v zastávce Horní Branná,Valteřice, dne 22.10.2019Předchozí den Následující den
41 spojů ve vybraný den
Linka Spoj Příjezd Příjezd z Odjezd Odjezd do Stan.
(JŘ)
Vnitrostátní autobusová linka 670941 1  5:10 Jilemnice,,aut.nádr. (odj.  5:00)  5:10 Vrchlabí,,aut.nádr. (příj.  5:18)
Vnitrostátní autobusová linka 670963 1  5:16 Jilemnice,,aut.nádr. (odj.  5:05)  5:16 Vrchlabí,,automobilka (příj.  5:28)
Vnitrostátní autobusová linka 530953 1  5:22 Vysoké n.Jiz.,,nám. (odj.  4:54)  5:22 Vrchlabí,,automobilka (příj.  5:34)
Vnitrostátní autobusová linka 671963 2  5:28 Vrchlabí,,aut.nádr. (odj.  5:20)  5:28 Jilemnice,,aut.nádr. (příj.  5:43)
Vnitrostátní autobusová linka 670940 2  5:36 Vrchlabí,,aut.nádr. (odj.  5:30)  5:36 Liberec,,aut.nádr. (příj.  7:30) 1
Vnitrostátní dálková autobusová linka 690960 3  6:05 Trutnov,,aut.nádr. (odj.  5:10)  6:05 Liberec,,aut.nádr. (příj.  8:10)
Vnitrostátní autobusová linka 670963 4  6:15 Vrchlabí,,aut.nádr. (odj.  6:05)  6:15 Jilemnice,,aut.nádr. (příj.  6:25)
Vnitrostátní autobusová linka 671963 3  6:18 Jilemnice,,aut.nádr. (odj.  6:05)  6:18 Vrchlabí,,aut.nádr. (příj.  6:28)
Vnitrostátní autobusová linka 670963 6  6:45 Vrchlabí,,automobilka (odj.  6:25)  6:45 Jilemnice,,aut.nádr. (příj.  6:58)
Vnitrostátní autobusová linka 670963 7  7:13 Jilemnice,,aut.nádr. (odj.  7:00)  7:13 Vrchlabí,,aut.nádr. (příj.  7:23)
Vnitrostátní autobusová linka 671963 8  7:18 Vrchlabí,,aut.nádr. (odj.  7:10)  7:18 Jilemnice,,nemocnice (příj.  7:37)
Vnitrostátní autobusová linka 670941 5  7:31 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj.  6:30)  7:31 Vrchlabí,,aut.nádr. (příj.  7:40)
Vnitrostátní autobusová linka 670941 8  8:36 Vrchlabí,,aut.nádr. (odj.  8:30)  8:36 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj.  9:20)
Vnitrostátní autobusová linka 670941 7  8:38 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj.  7:40)  8:38 Vrchlabí,,aut.nádr. (příj.  8:47)
Vnitrostátní autobusová linka 670963 10  8:45 Vrchlabí,,aut.nádr. (odj.  8:35)  8:45 Jilemnice,,nemocnice (příj.  8:59)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 690700 1  9:03 Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj.  8:25)  9:03 Praha,,Černý Most (příj. 11:30)
Vnitrostátní autobusová linka 671963 11  9:33 Jilemnice,,ZŠ (odj.  9:12)  9:33 Vrchlabí,,aut.nádr. (příj.  9:43)
Vnitrostátní autobusová linka 670963 12  9:45 Vrchlabí,,aut.nádr. (odj.  9:35)  9:45 Jilemnice,,nemocnice (příj.  9:59)
Vnitrostátní autobusová linka 671963 14 10:43 Vrchlabí,,aut.nádr. (odj. 10:35) 10:43 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 10:55)
Vnitrostátní autobusová linka 670963 13 10:56 Jilemnice,,nemocnice (odj. 10:39) 10:56 Vrchlabí,,aut.nádr. (příj. 11:05)
Vnitrostátní autobusová linka 671963 15 11:56 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 11:45) 11:56 Vrchlabí,,aut.nádr. (příj. 12:05)
Vnitrostátní autobusová linka 530953 16 12:11 Vrchlabí,,aut.nádr. (odj. 12:05) 12:11 Tanvald,,Terminál u žel.st. (příj. 13:36)
Vnitrostátní autobusová linka 671963 16 12:23 Vrchlabí,,aut.nádr. (odj. 12:15) 12:23 Jilemnice,,ZŠ (příj. 12:37)
Vnitrostátní autobusová linka 671963 17 13:00 Jilemnice,,ZŠ (odj. 12:40) 13:00 Vrchlabí,,aut.nádr. (příj. 13:10)
Vnitrostátní autobusová linka 671963 18 13:28 Vrchlabí,,aut.nádr. (odj. 13:20) 13:28 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 13:43)
Vnitrostátní autobusová linka 530953 13 13:37 Tanvald,,Terminál u žel.st. (odj. 12:18) 13:37 Vrchlabí,,automobilka (příj. 13:45)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 690700 4 13:57 Praha,,Černý Most (odj. 11:25) 13:57 Vrchlabí,,aut.nádr. (příj. 14:05)
Vnitrostátní autobusová linka 671963 19 13:58 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 13:45) 13:58 Vrchlabí,,automobilka (příj. 14:10)
Vnitrostátní autobusová linka 671963 20 14:29 Vrchlabí,,automobilka (odj. 14:15) 14:29 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 14:43)
Vnitrostátní autobusová linka 530953 20 14:36 Vrchlabí,,automobilka (odj. 14:25) 14:36 Tanvald,,centrum (příj. 15:39)
Vnitrostátní autobusová linka 671963 21 14:58 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 14:45) 14:58 Vrchlabí,,aut.nádr. (příj. 15:08)
Vnitrostátní autobusová linka 671963 22 15:28 Vrchlabí,,aut.nádr. (odj. 15:20) 15:28 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 15:43)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 690960 10 15:30 Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:05) 15:30 Trutnov,,aut.nádr. (příj. 16:30)
Vnitrostátní autobusová linka 671963 23 15:58 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 15:47) 15:58 Vrchlabí,,aut.nádr. (příj. 16:08)
Vnitrostátní autobusová linka 671963 24 16:28 Vrchlabí,,aut.nádr. (odj. 16:20) 16:28 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 16:43)
Vnitrostátní autobusová linka 671963 25 16:58 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 16:47) 16:58 Vrchlabí,,aut.nádr. (příj. 17:08)
Vnitrostátní autobusová linka 671963 26 17:28 Vrchlabí,,aut.nádr. (odj. 17:20) 17:28 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 17:43)
Vnitrostátní autobusová linka 670963 27 17:48 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 17:37) 17:48 Vrchlabí,,aut.nádr. (příj. 17:57)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 690700 8 18:05 Praha,,Černý Most (odj. 15:30) 18:05 Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 18:40)
Vnitrostátní autobusová linka 670963 28 18:44 Vrchlabí,,aut.nádr. (odj. 18:35) 18:44 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 18:55)
Vnitrostátní autobusová linka 671963 29 18:58 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 18:47) 18:58 Vrchlabí,,aut.nádr. (příj. 19:08)

Legenda:
Typ linky
Vnitrostátní dálková autobusová linka  Vnitrostátní dálková autobusová linka
Vnitrostátní autobusová linka  Vnitrostátní autobusová linka