Základní mapové projekty
Integrovaná doprava Libereckého kraje (IDOL)
Autobusová doprava
Zimní údržba silnic
Nehodové úseky
Výstavba silnic
Škody po povodních 2013
Značené cyklotrasy
IDOL+ (od 1.9.2023)
Tarifní počítadlo - OSTRÁ VERZE
IDOL+ (od 1.9.2023) - VÝVOJOVÁ VERZE
Tarifní počítadlo - VÝVOJOVÁ VERZE
Mapa obsahuje podkladová data ZABAGED®, ČÚZK. Tato data smí být používána pouze v kontextu dalších vrstev mapového portálu. Data smí být používána pouze pro navigační a přehledové účely. Data nesmí být dále publikována nebo využívána v jiných GIS aplikacích nebo systémech. Veškerá práva vyhrazena. K případnému jinému využití dat je nutný souhlas ČÚZK.
Kontakt: podpora.zums@cuzk.cz; Více informací: http://www.cuzk.cz

Mapa obsahuje podkladová data Adresní místa®, ČSÚ. Tato data smí být používána pouze v kontextu dalších vrstev mapového portálu. Data smí být používána pouze pro navigační a přehledové účely. Data nesmí být dále publikována nebo využívána v jiných GIS aplikacích nebo systémech. Veškerá práva vyhrazena. K případnému jinému využití dat je nutný souhlas ČSÚ.
Kontakt: udrzalova@gw.czso.cz; Více informací: http://www.czso.cz

AKTUALIZACE DAT