Obce/adresy Parcely Silnice GPS/S-JTSK
Vyhledávání v mapě

Zadejte název (část názvu) obce (např. svijan).
Vyhledené obce budou v mapě označena polygonem své územní působnosti.

Zadejte názvy (části názvů) ulice a obce (např. mas, liber).
Vyhledené ulice v obci budou v mapě označeny svou definiční linií.

Zadejte název obce/části obce a číslo domovní/orientační (např. svijan 10) nebo ulici a číslo orientační/domovní, název obce/části obce (např. masaryk 10, jilem).
Vyhledaná adresní místa budou v mapě označena svým definičním bodem (bublinou).

Zadejte a pomocí našeptávače vyberte katastrální území a zadajte alespoň kmenové číslo parcely nebo úplně číslo parcely včetně poddělení.
Vyhledané parcely budou v mapě označeny svým definičním bodem (bublinou).

Zadejte a pomocí našeptávače vyberte požadované označení silnice.

Zadejte GPS souřadnice zeměpisné šířky a délky ve tvaru desetinného čísla nebo ve tvaru stupně/minuty/vteřiny s nutným doplňkem písmen "N" a "E" (např. 49°23'42.536"N 15°35'36.157"E nebo 49.3951489N 15.5933769E) nebo
souřadnice S-JTSK v kladných nebo záporných hodnotách v libovolném pořadí (např. -668934 -1130229 nebo 1130229 668934).
Vyhledané místo bude v mapě označeno "terčem".