Otevřená data resortu dopravy Libereckého kraje

Co jsou otevřená data

Otevřená data (angl. Open Data) jsou data bezplatně a volně dostupná na internetu ve strojově čitelném formátu, pro jejichž využití nejsou kladeny legislativní či technické překážky. Formát a struktura otevřených dat umožňuje jejich strojové zpracování, k němuž vydavatel těchto dat poskytuje právní svolení. Díky tomu mohou být data dále volně zpracovávána a využívána pro výzkum, tvorbu analýz, ale i ke komerčním účelům pro využití k tvorbě internetových aplikací, čímž se zvyšuje jejich ekonomická hodnota a rozsah využití.

Co poskytujeme

Odbor dopravy Libereckého kraje publikuje otevřená data týkající se veřejné dopravy pomocí stahovací služby ATOM (podle INSPIRE) pod licencí Creative-Commons BY-SA v souladu se zákonem 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Data jsou dokumentována a vyhledatelná v Metadatovém katalogu Libereckého kraje a zároveň registrována v Národním katalogu otevřených dat.


Stahovací služba odboru dopravy - ATOM Stahovací služba INSPIRE pro otevřená data resortu dopravy Libereckého kraje